kontakt
Węgrów
tel/fax 25 792 59 14


Mińsk Mazowiecki
tel/fax 25 758 21 90

Badania psychologiczne


Przeprowadzamy badania psychologiczne (psychotesty, psychotechnika) dla:
Kierowcw zawodowych w zakresie kategorii C,C1,C1E,CE,D,D1,D1E,DE
Kandydatów na kierowców w zakresie kategorii C,C1,CE,C1E,D,D1,D1E,DE lub kierowców tramwajów
Osób skierowanych przez Starostę/Policję jeżeli
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Kandytatów na istruktorów i egzaminatorów
Instruktorów i egzaminatorów
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Osób przedłużających uprawnienie w zakresie kategorii C,C1,C1E,CE,D,D1,D1E,DE
kierowców pojazdów służbowych
Operatorów maszyn ciężkich

 

 

Na badanie psychologiczne proszę zabrać ze sobą:
- prawo jazdy lub dowód osobisty jeżeli brak jest prawa jazdy
- okulary jeżeli została stwierdzona wada wzroku
- skierowanie na badanie jeżeli takie zostało wydane